back to
Agati

Dere Mewn

by Colorama

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £8 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Dere Mewn via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    £8 GBP or more 

   

 • Full Digital Discography

  Get all 15 Colorama releases available on Bandcamp and save 50%.

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality downloads of Chaos Wonderland, Dusty Road, And, Cookie Zoo, Some Things Just Take Time, Dere Mewn, Temari, Heaven's Hotel EP, and 7 more. , and , .

  Purchasable with gift card

    £39 GBP or more (50% OFF)

   

1.
Dere Mewn 02:33
Dere mewn Rho dy draed ‘lan A cae'r drws Rhoia’r tan mlaen Be ‘dy’r ots Gweda pam lai I ni ‘ma Dim ond un waith Dere mewn Stedda lawr Ti moin dised ? ‘Sna ti moin un Be ti eisiau ? Be ‘dy’r ots Gweda pam lai I ni ‘ma Dim ond un waith Dere mewn Be ‘dy’r ots Gweda pam lai I ni ‘ma Dim ond un waith Ond ta waith Dere mewn Gweithai bwyd Os ti’n starfio Bara ffres - A menin arno Be ‘dy’r ots Gweda pam lai I ni ‘ma Dim ond un waith Dere Mewn
2.
Pan ddaw’r nos Pan ddaw’r nos Y tywyllwch yn disgyn Gyda’r lleuad ble mae’r haul i fod. Pan ddaw’r nos Pan ddaw’r nos Y tawelwch yn torri Gyda’r tylluanod mas yn y coed Nes ymlaen Nes ymlaen Bydd pawb yn mynd adre A’r cwbl lot yn mynd ar gau A be’ amdanat ti? Be’ amdana’ i? Gawn ni weld – Mae e’ lan i ni. Dal fy llaw A hedfanwn ni draw I’r lle ble mae’r amser yn mynd. Pan ddaw’r nos Pan ddaw’r nos Y sêr yn disgleirio Fel darnau o aur mewn glo. Pan ddaw’r nos Pan ddaw’r nos Anghofia pob trafferth - heddwch hyfryd yw y nod. Wela’i di ‘to Pan ddaw’r nos.
3.
V Moyn T 03:13
Syllu arni, Ei harddwch llwyr. Mae’r amser yn hedfan Ni’n rhedeg yn hwyr. Rhwy’n clywed llais fi Yn siarad iddi Ond dim ond un peth Sydd ar fy meddwl i… Fi moyn ti mwy nag unrhyw beth arall Ti sy’n hala fi lan y wal Fi moyn ti Fi moyn ti Fi moyn ti shwt gymaint Fi moyn ti Fi moyn ti Fi moyn ti ar unwaith Ar unwaith Atgofion - fel moddion I’r galon / briw Yn codi i’r meddwl I gadw ni’n fyw Fi moyn ti mwy nag unrhyw beth arall Ti sy’n hala fi lan y wal Fi moyn ti Fi moyn ti Fi moyn ti shwt gymaint Fi moyn ti Fi moyn ti Fi moyn ti ar unwaith Ar unwaith
4.
“Dim byd o werth” -‘Na beth dywedodd y ferch A hi’n mor bert, Rhwy’n ffili’n deg a credu’r peth! Mae heno’n hir Rhwy’n methu meddwl yn glir Ar ddihyn Dim ond edrych ar y mur Mae’r meddwl yn dal i rhedeg ‘Da’r geiriau daeth o’i cheg - ‘Dim byd o werth” Fffili cysgu Meddwl am ei geiriau hi Mor cyffrous Methu aros am y dydd Mae’r meddwl yn dal i rhedeg ‘Da’r geiriau daeth o’i cheg - ‘Dim byd o werth” “Be ti’n wneud ‘fory?” Gofynais iddi A’i hateb hi oedd “Dim byd o werth”
5.
Rhedeg Bant 03:53
Dewch ‘da fi I weld y byd Dewch ‘da fi I rhywle newydd Mae’n agos Mor agos Mae’n bryd I dorri’n rhydd Ni’n byw o hyd O dydd i ddydd Mae’n agos Mor agos Sa’i ishe aros Fi’n rhedeg bant Heb ganiatad I symyd ‘mlaen, Yr unig siawns O ddianc Yw rhedeg bant S’dim byd Yma i ni So dewch ‘da fi Rhwy’n begian arna ti Mae’n agos Mor agos Sa’i ishe aros Fi’n rhedeg bant
6.
Lisa Lân 02:18
Bûm yn dy garu lawer gwaith Do lawer awr mewn mwynder maith A dy gusanu Lisa gêl Yr oedd dy gwmni'n well na'r mêl. Fy nghangen lân, fy nghowlad glyd Tydi yw'r lanaf yn y byd Tydi sy'n peri poen a chri A thi sy'n dwyn fy mywyd i. Pan fyddwy'n rhodio gyda'r hwyr Fy nghalon fach a dôdd fel cwyr Wrth wrando can yr adar mân Daw hiraeth mawr am Lisa lân. Lisa, a ddoi di i'm danfon i I roi fy nghorff mewn daear ddu? Gobeithio ddoi di, f'annwyl ffrind Hyd lan y bedd, lle'r wyf yn mynd.
7.
Nadolig llawen annwyl gariad! Dyma garden fach i ti. Rhwy’n cyfry’r dyddiau tan y bydda’i yn dy freichiau di. Rhwy’n methu aros nes bod adre, a gweld wynebau pawb i gyd – mae mor ddrwg gen i fy mod mor bell wrtho ti o hyd. Ydy’r gwyliau wedi ddechrau? Ydy’r goeden ‘Dolig lan? Ti ar fy meddwl i bob amser – wir, rhwy’n edrych ‘mlaen. Swn y papur lapio’n torri! Oglau’r cinio’n llenwi’r ty! Rhwy’n cyfry’r dyddiau tan y bydda’i yn dy freichiau di. Yn y cyfamser cymer ofal – cofia fi atyn nhw gyd. Rhwy’n cyfry’r dyddiau tan y bydda’i yn dy freichiau di. x
8.
Mas Ar Y Dre 03:10
Cerdded adre dydd Gwener Y glaw yn disgyn ar fy mhen Wneud y daith nôl o’r gwaith Sgidiau wedi glychu, fy nhraed yn stecs Rhwy’n barod am cawod Fi’n mynd i shafo a gollchi’n wallt A clanhau fy nannedd Wi’n mynd i ffresho’n hunan lan Mynd mas, mas am y noson Fi’n mynd i rhoi y byd yn ei le Mae’r penwythnos yn dechrau Mynd mas, mas ar y dre ‘Na wythnos arall uffernol W’i wedi cael lawer digon Ond mae arian ‘da fi i wario A wi’n mynd i yfed y cwbl lot Mynd mas, mas am y noson Fi’n mynd i rhoi y byd yn ei le Mae’r penwythnos yn dechrau Mynd mas, mas ar y dre Bydd ‘na le draw yn dre Bydd ‘na le draw yn dre Bydd ‘na le draw yn dre Hel o le Cerdded adre dydd Gwener Y glaw yn disgyn ar fy mhen Y glaw yn disgyn ar fy mhen Y glaw yn disgyn ar fy mhen
9.
Llyfr Lliwio 02:32
Edrychwch ar y sylffiau ‘co ‘Sdim byd o’i le Ond os ewch chi draw i edrych ‘to Fe welwch chi rhywbeth yno… Tynnwch lawr y llyfr mawr ‘Da’r ochr lliwgar Fe welwch chi ar y clawr Teigr cyfeillgar Ac ar ei ben mae na gwên Yn gweud wrtho chi, ‘Dewch mewn!’ Trowch y tudalenau drosto Is bo chi’n ffeindio Eich llun Coch a du, gwyrdd a gwyn, Glas a melyn Mae ‘na llwyth o liwiau I lenwi eich llun Ac ar ôl i chi ado lliw I’r lluniau fe ddaw nhw… Yn fyw!
10.
Mwy Na Ddoe 04:16
Mae’r haul yn codi A’r ia yn toddi A heddiw, rwhy’n gwennu Mae’r adar ar y mor A’r eira ar y to A heddiw, rhwy’n credu Fy mod yn dy garu di Fy mod yn dy garu di Mwy na ddoe Mae’r gwynt yn chwythu A fine’n crynu A heddiw, rhwy’n gwennu Mae’r coed yn symud A’i lliwiau’n newid A heddiw, rhwy’n credu Fy mod yn dy garu (di) Fy mod yn dy garu (di) Mwy na ddoe Fy mod yn dy garu di Mwy na ddoe Mwy na ddoe Rhwy’n gweld ti’n ofni Wel paid a phoeni Mae’r teimlad dal i gynyddu Fy mod yn dy garu di Fy mod yn dy garu di Mwy na ddoe Dw i yn dy garu di mwy nag erioed
11.
Y Ddôl 03:28
Yn Nhal-y-sarn ystalwm Fe welem Lyfni lân, A'r ddôl hynafol honno A gymell hyn o gân; Ac megis gwyrth y gwelem Ar lan hen afon hud Y ddôl a ddaliai Pebin Yn sblander bore'r byd. Yn Nhal-y-sarn ysywaeth Ni welwn Lyfni mwy, Na gwartheg gwyrthiol Pebin Yn eu cynefin hwy. Buan y'n dysgodd bywyd Athrawiaeth llanw a thrai: Rhyngom a'r ddôl ddihalog Daeth chwydfa'r Gloddfa Glai. A ddaw e nôl? A ddaw e nôl? A ddaw e nôl? Y Ddôl
12.
Eleri 03:31
Yn gwaelod y rhiw Mae na ty Heb drysau, heb ffenestri Dyma ble cafodd hi Ei eni Mae'r lle hyn yn sefyll o hyd Gwag ers lawer dydd Neb i ofalu amdanni Eleri Eleri Be wnest ti Eleri? Mae dal rhywbeth gen i I atgoffa fi o hi : Hen lun du a gwyn Ohonni Eleri Eleri Ble est ti Eleri? Oes na rhywbeth gwaeth Yn y byd Na colli rhywun agos i chi? Yn enwedig un mor arbennig A hi A hi A hi Fy Eleri Yn gwaelod y rhiw Mae na ty Heb lloriau, heb to arni Dyma’r man diwetha Gwelais i Eleri, Eleri Eleri, Eleri Eleri Ble est ti?
13.
Mynydd Hud 04:21
Cerdded lan y mynydd mawr Gyda’r wawr Edrych ‘mlaen, ddim i lawr Lawr, lawr, lawr Dilyn dyn yn arwain mul Hen, hen ful Sy’n llythro ar y llwybr cul Cul, cul, cul Drwy wyrdd y bryn a glas y llyn Glas y llyn Lan a lan a lan ni’n mynd Lan ni’n mynd Mewn llwyn olewydd gwelais afr, Gafr wen Yn dawnsio ar ei goesau ôl Rownd bonyn pren Ond cyn i fi ail edrych roedd o Wedi mynd So ‘mlaen a ni – i fyny I fyny Ar ben y daith roedd pentre bach Pentre bach A gyda’r nos fe lando ni Ar y sgwar Ac yno roedd y cerddorion yn chwarae cân A gwelais i yr afr wen yn dawnsio o’u blaen Tra byddai byw na’i fyth anghofio’r pethau hyn - Y pentre bach ar ben y bryn Ar ben y bryn Yr hudol gerdd, Yr ŵyl a’r wledd Ar y mynydd hud Mynydd hud
14.
Sarafa 04:47
Awel iach Dawel bach Awel iach Dawel bach Ydych chi wedi weld Saravah erioed? Pierre Ie Iemanja, Sim Saravah Barouh Ie Iemanja, Sim Saravah Baden Ie Iemanja, Sim Saravah Powell Ie Iemanja, Sim Saravah Mor dda! Mae mor dda! Mor dda! Mae mor dda! Maria Ie Iemanja, Sim Saravah Bethania Ie Iemanja, Sim Saravah Mor dda! Mae mor dda! Mor dda! Mae mor dda! Awel iach Dawel bach Awel iach Dawel bach Ydych chi wedi weld Saravah erioed? Paulinho Ie Iemanja, Sim Saravah Da Viola Ie Iemanja, Sim Saravah Sarafa
15.
Hapus? 06:07
Ar dy wely o rhosis Faint mor cyfforddus wyt ti? O ble rhwy’n sefyll, Fi’n wyndran sut fedri di cysgu? Yn dy fowlen o ceirios Ydy rhai yn mwy melys na’r lleil? A pan bydd nhw’n benu Os na rhagor da ti ar y gweill? Wyt ti’n hapus? Drwy dy sbectol o sicrwydd, Sut mae’r byd bach yn edrych i ti? Ti’n gweld y craciau’n dangos? Ti’n gweld y muriau’n chwalu? Wyt ti’n hapus?
16.
Mari Lwyd 04:15
Pedwar o’r gloch yn y bore Pedwar o’r gloch yn y bore Dim yn teimlo fy ngorau Mae’n pedwar o’r gloch n y bore Y bore Yfed gyferbyn â penglog Yfed gyferbyn â penglog Dechrau mynd mas o fy nghof Rhwy’n yfed gyferbyn â penglog  penglog Ma Ma Ma Mari Lwyd Pump o’r gloch yn y bore Pump o’r gloch yn y bore Dal ddim yn teimlo fy ngorau Mae’n pump o’r gloch yn y bore Y bore Ma Ma Ma Mari Lwyd Wel mae’n chwech o’r gloch yn y bore Chwech o’r gloch yn y bore Meddwl beth yw’r peth gorau Chwech o’r gloch yn y bore Y bore Ma Ma Ma Mari Lwyd

about

'Dere Mewn!’ is a compilation of Colorama's Welsh language songs recorded between 2007 and 2013. including 2 two new songs, "Rhedeg Bant' and 'Mari Lwyd' along with all of Colorama's recorded output in Welsh across our previous releases.

Also included is “Hapus?” which was released as a 12" single only on the Aficionado label, and now available for the first time digitally.

Another first is the presence of all our Welsh lyrics here on Bandcamp, for all of you who've requested them.

credits

released November 17, 2014

license

all rights reserved

tags

about

Colorama Wales, UK

Home of all things Colorama.

contact / help

Contact Colorama

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Colorama, you may also like: