Dere Mewn

by Colorama

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    £8 GBP  or more

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Dere Mewn via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 5 days

    £10 GBP or more 

   

1.
02:33
2.
3.
03:13
4.
5.
03:53
6.
02:18
7.
8.
03:10
9.
02:32
10.
04:16
11.
03:28
12.
03:31
13.
04:21
14.
04:47
15.
06:07
16.
04:15

about

'Dere Mewn!’ is a compilation of Colorama's Welsh language songs recorded between 2007 and 2013. including 2 two new songs, "Rhedeg Bant' and 'Mari Lwyd' along with all of Colorama's recorded output in Welsh across our previous releases.

Also included is “Hapus?” which was released as a 12" single only on the Aficionado label, and now available for the first time digitally.

Another first is the presence of all our Welsh lyrics here on Bandcamp, for all of you who've requested them.

credits

released November 17, 2014

license

all rights reserved

tags

about

Colorama Wales, UK

Home of all things Colorama.

contact / help

Contact Colorama

Streaming and
Download help

Report this album or account

Track Name: Dere Mewn
Dere mewn
Rho dy draed ‘lan
A cae'r drws
Rhoia’r tan mlaen

Be ‘dy’r ots
Gweda pam lai
I ni ‘ma
Dim ond un waith
Dere mewn

Stedda lawr
Ti moin dised ?
‘Sna ti moin un
Be ti eisiau ?

Be ‘dy’r ots
Gweda pam lai
I ni ‘ma
Dim ond un waith
Dere mewn


Be ‘dy’r ots
Gweda pam lai
I ni ‘ma
Dim ond un waith
Ond ta waith
Dere mewn


Gweithai bwyd
Os ti’n starfio
Bara ffres -
A menin arno


Be ‘dy’r ots
Gweda pam lai
I ni ‘ma
Dim ond un waith
Dere Mewn
Track Name: Pan Ddaw'r Nos
Pan ddaw’r nos
Pan ddaw’r nos
Y tywyllwch yn disgyn
Gyda’r lleuad ble mae’r haul i fod.

Pan ddaw’r nos
Pan ddaw’r nos
Y tawelwch yn torri
Gyda’r tylluanod mas yn y coed

Nes ymlaen
Nes ymlaen
Bydd pawb yn mynd adre
A’r cwbl lot yn mynd ar gau

A be’ amdanat ti?
Be’ amdana’ i?
Gawn ni weld –
Mae e’ lan i ni.

Dal fy llaw
A hedfanwn ni draw
I’r lle ble mae’r amser yn mynd.

Pan ddaw’r nos
Pan ddaw’r nos
Y sêr yn disgleirio
Fel darnau o aur mewn glo.

Pan ddaw’r nos
Pan ddaw’r nos
Anghofia pob trafferth
- heddwch hyfryd yw y nod.

Wela’i di ‘to
Pan ddaw’r nos.
Track Name: V Moyn T
Syllu arni,
Ei harddwch llwyr.
Mae’r amser yn hedfan
Ni’n rhedeg yn hwyr.

Rhwy’n clywed llais fi
Yn siarad iddi
Ond dim ond un peth
Sydd ar fy meddwl i…

Fi moyn ti mwy nag unrhyw beth arall
Ti sy’n hala fi lan y wal

Fi moyn ti
Fi moyn ti
Fi moyn ti shwt gymaint
Fi moyn ti
Fi moyn ti
Fi moyn ti ar unwaith

Ar unwaith

Atgofion - fel moddion
I’r galon / briw
Yn codi i’r meddwl
I gadw ni’n fyw

Fi moyn ti mwy nag unrhyw beth arall
Ti sy’n hala fi lan y wal

Fi moyn ti
Fi moyn ti
Fi moyn ti shwt gymaint
Fi moyn ti
Fi moyn ti
Fi moyn ti ar unwaith

Ar unwaith
Track Name: Dim Byd O Werth
“Dim byd o werth”
-‘Na beth dywedodd y ferch
A hi’n mor bert,
Rhwy’n ffili’n deg a credu’r peth!

Mae heno’n hir
Rhwy’n methu meddwl yn glir
Ar ddihyn
Dim ond edrych ar y mur

Mae’r meddwl yn dal i rhedeg
‘Da’r geiriau daeth o’i cheg -
‘Dim byd o werth”

Fffili cysgu
Meddwl am ei geiriau hi
Mor cyffrous
Methu aros am y dydd

Mae’r meddwl yn dal i rhedeg
‘Da’r geiriau daeth o’i cheg -
‘Dim byd o werth”

“Be ti’n wneud ‘fory?”
Gofynais iddi
A’i hateb hi oedd
“Dim byd o werth”
Track Name: Rhedeg Bant
Dewch ‘da fi
I weld y byd
Dewch ‘da fi
I rhywle newydd

Mae’n agos
Mor agos

Mae’n bryd
I dorri’n rhydd
Ni’n byw o hyd
O dydd i ddydd

Mae’n agos
Mor agos
Sa’i ishe aros
Fi’n rhedeg bant

Heb ganiatad
I symyd ‘mlaen,
Yr unig siawns
O ddianc
Yw rhedeg bant

S’dim byd
Yma i ni
So dewch ‘da fi
Rhwy’n begian arna ti

Mae’n agos
Mor agos
Sa’i ishe aros
Fi’n rhedeg bant
Track Name: Lisa Lân
Bûm yn dy garu lawer gwaith
Do lawer awr mewn mwynder maith
A dy gusanu Lisa gêl
Yr oedd dy gwmni'n well na'r mêl.

Fy nghangen lân, fy nghowlad glyd
Tydi yw'r lanaf yn y byd
Tydi sy'n peri poen a chri
A thi sy'n dwyn fy mywyd i.

Pan fyddwy'n rhodio gyda'r hwyr
Fy nghalon fach a dôdd fel cwyr
Wrth wrando can yr adar mân
Daw hiraeth mawr am Lisa lân.

Lisa, a ddoi di i'm danfon i
I roi fy nghorff mewn daear ddu?
Gobeithio ddoi di, f'annwyl ffrind
Hyd lan y bedd, lle'r wyf yn mynd.
Track Name: Cerdyn Nadolig
Nadolig llawen annwyl gariad!

Dyma garden fach i ti. Rhwy’n cyfry’r dyddiau tan y bydda’i yn dy freichiau di.
Rhwy’n methu aros nes bod adre, a gweld wynebau pawb i gyd – mae mor ddrwg gen i fy mod mor bell wrtho ti o hyd.
Ydy’r gwyliau wedi ddechrau? Ydy’r goeden ‘Dolig lan? Ti ar fy meddwl i bob amser – wir, rhwy’n edrych ‘mlaen.
Swn y papur lapio’n torri! Oglau’r cinio’n llenwi’r ty! Rhwy’n cyfry’r dyddiau tan y bydda’i yn dy freichiau di.
Yn y cyfamser cymer ofal – cofia fi atyn nhw gyd.
Rhwy’n cyfry’r dyddiau tan y bydda’i yn dy freichiau di.

x
Track Name: Mas Ar Y Dre
Cerdded adre dydd Gwener
Y glaw yn disgyn ar fy mhen
Wneud y daith nôl o’r gwaith
Sgidiau wedi glychu, fy nhraed yn stecs

Rhwy’n barod am cawod
Fi’n mynd i shafo a gollchi’n wallt
A clanhau fy nannedd
Wi’n mynd i ffresho’n hunan lan

Mynd mas, mas am y noson
Fi’n mynd i rhoi y byd yn ei le
Mae’r penwythnos yn dechrau
Mynd mas, mas ar y dre

‘Na wythnos arall uffernol
W’i wedi cael lawer digon
Ond mae arian ‘da fi i wario
A wi’n mynd i yfed y cwbl lot

Mynd mas, mas am y noson
Fi’n mynd i rhoi y byd yn ei le
Mae’r penwythnos yn dechrau
Mynd mas, mas ar y dre

Bydd ‘na le draw yn dre
Bydd ‘na le draw yn dre
Bydd ‘na le draw yn dre
Hel o le

Cerdded adre dydd Gwener
Y glaw yn disgyn ar fy mhen
Y glaw yn disgyn ar fy mhen
Y glaw yn disgyn ar fy mhen
Track Name: Llyfr Lliwio
Edrychwch ar y sylffiau ‘co
‘Sdim byd o’i le
Ond os ewch chi draw i edrych ‘to
Fe welwch chi rhywbeth yno…

Tynnwch lawr y llyfr mawr
‘Da’r ochr lliwgar
Fe welwch chi ar y clawr
Teigr cyfeillgar
Ac ar ei ben mae na gwên
Yn gweud wrtho chi,
‘Dewch mewn!’

Trowch y tudalenau drosto
Is bo chi’n ffeindio
Eich llun

Coch a du, gwyrdd a gwyn,
Glas a melyn
Mae ‘na llwyth o liwiau
I lenwi eich llun
Ac ar ôl i chi ado lliw
I’r lluniau fe ddaw nhw…
Yn fyw!
Track Name: Mwy Na Ddoe
Mae’r haul yn codi
A’r ia yn toddi
A heddiw, rwhy’n gwennu

Mae’r adar ar y mor
A’r eira ar y to
A heddiw, rhwy’n credu

Fy mod yn dy garu di
Fy mod yn dy garu di
Mwy na ddoe

Mae’r gwynt yn chwythu
A fine’n crynu
A heddiw, rhwy’n gwennu

Mae’r coed yn symud
A’i lliwiau’n newid
A heddiw, rhwy’n credu

Fy mod yn dy garu (di)
Fy mod yn dy garu (di)
Mwy na ddoe

Fy mod yn dy garu di
Mwy na ddoe
Mwy na ddoe

Rhwy’n gweld ti’n ofni
Wel paid a phoeni
Mae’r teimlad dal i gynyddu

Fy mod yn dy garu di
Fy mod yn dy garu di
Mwy na ddoe

Dw i yn dy garu di mwy nag erioed
Track Name: Y Ddôl
Yn Nhal-y-sarn ystalwm
Fe welem Lyfni lân,
A'r ddôl hynafol honno
A gymell hyn o gân;
Ac megis gwyrth y gwelem
Ar lan hen afon hud
Y ddôl a ddaliai Pebin
Yn sblander bore'r byd.

Yn Nhal-y-sarn ysywaeth
Ni welwn Lyfni mwy,
Na gwartheg gwyrthiol Pebin
Yn eu cynefin hwy.
Buan y'n dysgodd bywyd
Athrawiaeth llanw a thrai:
Rhyngom a'r ddôl ddihalog
Daeth chwydfa'r Gloddfa Glai.

A ddaw e nôl?
A ddaw e nôl?
A ddaw e nôl?

Y Ddôl
Track Name: Eleri
Yn gwaelod y rhiw
Mae na ty
Heb drysau, heb ffenestri
Dyma ble cafodd hi
Ei eni

Mae'r lle hyn yn sefyll o hyd
Gwag ers lawer dydd
Neb i ofalu amdanni

Eleri
Eleri
Be wnest ti
Eleri?

Mae dal rhywbeth gen i
I atgoffa fi o hi :
Hen lun du a gwyn
Ohonni

Eleri
Eleri
Ble est ti
Eleri?

Oes na rhywbeth gwaeth
Yn y byd
Na colli rhywun agos i chi?
Yn enwedig un mor arbennig
A hi
A hi
A hi
Fy Eleri

Yn gwaelod y rhiw
Mae na ty
Heb lloriau, heb to arni
Dyma’r man diwetha
Gwelais i

Eleri, Eleri
Eleri, Eleri
Eleri
Ble est ti?
Track Name: Mynydd Hud
Cerdded lan y mynydd mawr
Gyda’r wawr
Edrych ‘mlaen, ddim i lawr
Lawr, lawr, lawr

Dilyn dyn yn arwain mul
Hen, hen ful
Sy’n llythro ar y llwybr cul
Cul, cul, cul

Drwy wyrdd y bryn a glas y llyn
Glas y llyn
Lan a lan a lan ni’n mynd
Lan ni’n mynd

Mewn llwyn olewydd gwelais afr,
Gafr wen
Yn dawnsio ar ei goesau ôl
Rownd bonyn pren

Ond cyn i fi ail edrych roedd o
Wedi mynd
So ‘mlaen a ni – i fyny
I fyny

Ar ben y daith roedd pentre bach
Pentre bach
A gyda’r nos fe lando ni
Ar y sgwar

Ac yno roedd y cerddorion yn chwarae cân
A gwelais i yr afr wen yn dawnsio o’u blaen

Tra byddai byw na’i fyth anghofio’r pethau hyn
- Y pentre bach ar ben y bryn
Ar ben y bryn

Yr hudol gerdd,
Yr ŵyl a’r wledd
Ar y mynydd hud
Mynydd hud
Track Name: Sarafa
Awel iach
Dawel bach
Awel iach
Dawel bach

Ydych chi wedi weld Saravah erioed?

Pierre
Ie Iemanja, Sim Saravah
Barouh
Ie Iemanja, Sim Saravah

Baden
Ie Iemanja, Sim Saravah
Powell
Ie Iemanja, Sim Saravah

Mor dda!
Mae mor dda!
Mor dda!
Mae mor dda!

Maria
Ie Iemanja, Sim Saravah
Bethania
Ie Iemanja, Sim Saravah

Mor dda!
Mae mor dda!
Mor dda!
Mae mor dda!

Awel iach
Dawel bach
Awel iach
Dawel bach

Ydych chi wedi weld Saravah erioed?

Paulinho
Ie Iemanja, Sim Saravah
Da Viola
Ie Iemanja, Sim Saravah


Sarafa
Track Name: Hapus?
Ar dy wely o rhosis
Faint mor cyfforddus wyt ti?
O ble rhwy’n sefyll,
Fi’n wyndran sut fedri di cysgu?

Yn dy fowlen o ceirios
Ydy rhai yn mwy melys na’r lleil?
A pan bydd nhw’n benu
Os na rhagor da ti ar y gweill?

Wyt ti’n hapus?

Drwy dy sbectol o sicrwydd,
Sut mae’r byd bach yn edrych i ti?
Ti’n gweld y craciau’n dangos?
Ti’n gweld y muriau’n chwalu?

Wyt ti’n hapus?
Track Name: Mari Lwyd
Pedwar o’r gloch yn y bore
Pedwar o’r gloch yn y bore
Dim yn teimlo fy ngorau
Mae’n pedwar o’r gloch n y bore
Y bore

Yfed gyferbyn â penglog
Yfed gyferbyn â penglog
Dechrau mynd mas o fy nghof
Rhwy’n yfed gyferbyn â penglog
 penglog

Ma Ma Ma Mari Lwyd

Pump o’r gloch yn y bore
Pump o’r gloch yn y bore
Dal ddim yn teimlo fy ngorau
Mae’n pump o’r gloch yn y bore
Y bore

Ma Ma Ma Mari Lwyd

Wel mae’n chwech o’r gloch yn y bore
Chwech o’r gloch yn y bore
Meddwl beth yw’r peth gorau
Chwech o’r gloch yn y bore
Y bore

Ma Ma Ma Mari Lwyd

If you like Colorama, you may also like: